Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/includes/mamboxml.php on line 165

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/includes/mambo.php on line 860
Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Menu serwisu
Start
Urz?d Gminy
Aktualno?ci
Wybory samorz?dowe 2018
Artyku?y
Informacja turystyczna
Dzia?alno?? gospodarcza
Geografia
Historia
Zabytki
Linki
Szukaj
Napisz do nas
Mapa serwisu
Honorowi Obywatele
Gminna Biblioteka Publiczna
Kultura i sztuka
Orlik 2012
WOKÓ? Woli Uhruskiej
OG?OSZENIA
Projekty RPO WL
Projekty PROW
Projekty PO KL
REWITALIZACJA
Polowania PZ?
Sesje Rady Gminy Wola Uhruska

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/components/com_artbanners/artbanners.other.php on line 82

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/components/com_artbanners/artbanners.other.php on line 82

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/components/com_artbanners/artbanners.other.php on line 82

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/components/com_artbanners/artbanners.other.php on line 82

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/components/com_artbanners/artbanners.other.php on line 82

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/components/com_artbanners/artbanners.other.php on line 82

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/components/com_artbanners/artbanners.other.php on line 82
eInclusion
Dziennik Ustaw
Projekty RPO
Projekty PROW

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/modules/mod_banners.php on line 71
Advertisement

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/modules/mod_banners.php on line 71
Advertisement
Start
Start

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosimage.php on line 37

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 27

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosloadposition.php on line 38

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mospaging.php on line 58

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 65
KOMUNIKAT
Napisał Administrator   
Informuj? mieszka?ców gminy Wola Uhruska, ?e w ramach kwartalnego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 12:00 przeprowadzona zostanie g?o?na próba syren alarmowych.
B?dzie to sygna? ?wiczebny, maj?cy na celu sprawdzenie stanu technicznego urz?dze? dlatego prosz? o zachowanie spokoju i niepodejmowanie ?adnych dzia?a? wynikaj?cych z tre?ci komunikatu.

 
                                                                                                                                                        Wójt Gminy
 
                                                                                                          /-/ Jan ?ukasik

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 65
VI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pó?n. zm.) zwo?uj? VI Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzie? 27.03.2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Porz?dek obrad:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyj?cie protoko?u z V Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja w sprawie stanu porz?dku i bezpiecze?stwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2018 r.
6. Podj?cie uchwa?:
6.1) w sprawie okre?lenia na rok 2019 sezonu k?pielowego oraz wykazu k?pielisk na terenie Gminy Wola Uhruska;
6.2) w sprawie programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierz?t w gminie Wola Uhruska na 2019 r.;
6.3.) zmieniaj?cej uchwa?? w sprawie nadania statutu Gminnemu O?rodkowi Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej;
6.4) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022;
6.5) w sprawie zmian w bud?ecie gminy.
7. Raport o stanie realizacji w 2018 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
8. Raport o stanie realizacji w 2018 r. Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
9. Sprawozdanie z dzia?alno?ci Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej za 2018 r. i ocena zasobów pomocy spo?ecznej.
10. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zako?czenie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady Gminy
Marian ?ubkowski

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 65
HARMONOGRAM LE?NICZY.
Napisał Administrator   
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 6 z 283
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 65

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 65

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uhruska/domains/wolauhruska.pl/public_html/archiwum/mambots/content/mosemailcloak.php on line 65

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6416592
Imieniny
23 Kwietnia 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Adalbert, Gerard,
Gerarda, Gerhard,
Helena, Jerzy,
Wojciech
Do końca roku zostało 253 dni.
Go?cimy
Aktualnie jest 1 gość online
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 6416592 internautów
TRW