Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna
Informacja turystyczna
Podstawowe informacje turystyczne
Napisał jachim   

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...
?cie?ka przyrodnicza "Stulno"
Napisał jachim   

D?ugo?ci ?cie?ki 6 km, czas przej?cia oko?o 3 godziny.Na jej trasie wyznaczono 8 przystanków, które umo?liwiaj? poznanie najciekawszych miejsc oraz odpoczynek.

Opis ?cie?ki.

Szlaki piesze
Napisał Administrator   

Szlak "Nadbu?a?ski" - czerwony, d?ugo?? 329,2km (powiat w?odawski 74,1 km)

Przebieg szlaku:
Kózki -> Serpelice ->Janów Podlaski -> Pratulin -> Terespol -> Jab?eczna -> Kuzawka -> Hanna -> Ró?anka -> W?odawa -> Orchówek -> Sobibór -> Uhrusk -> Siedliszcze -* Dorohusk -> Dubienka -> Horodlo -> Hrubieszów

Nadbu?a?ski Szlak Rowerowy
Napisał jachim   

Janów Podlaki – Pratulin– Lebiedziew – Kostom?oty – Kode? – Jab?eczna – S?awatycze – W?odawa – Dorohusk – Dubienka – Gródek – Hrubieszów (czerwony, 288 km)

Przebieg szlaku Janów Podlaski - W?odawa

Przebieg szlaku W?odawa - Hrubieszów

Czytaj całość...
Szlak rowerowy Lublin - Wola Uhruska
Napisał jachim   

SZLAK Lublin – Zawieprzyce – J. Rogó?no – J. Piaseczno - Za?ucze Stare – Urszulin – Wereszczyn - Wojciechów (PPN) - Ha?sk – Wola Uhruska (czerwony, ok. 110 km)

Przebieg szlaku Lublin - Wola Uhruska

Szlak umo?liwia poznanie Pojezierza ??czy?sko-W?odawskiego – pi?knej krainy jezior, bagien i torfowisk, z ogromnym bogactwem flory i fauny. Trasa szlaku nie jest trudna, prowadzi w wi?kszo?ci przez teren równinny. Nawierzchnie s? zró?nicowane, ale w wi?kszo?ci s? to drogi asfaltowe.

Pocz?tkowo przebiega przez Wy?yn? Lubelsk? wzd?u? dolin rzecznych Ciemi?gi, Bystrzycy i Wieprza. Nast?pnie prowadzi przez obszar Poleskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Pojezierze ??czy?skie i Poleskiego Parku Krajobrazowego, które stanowi? Mi?dzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”. Trasa przebiega w pobli?u jezior Nadrybie, Piaseczno, Bikcze i Wereszczy?skie. Ko?cowy odcinek biegnie w strefie granicznej mi?dzy Pojezierzem ??czy?sko-W?odawskim a Pagórami Che?mskimi, przez du?e le?ne kompleksy Lasów W?odawskich i Sobiborskich, oraz dolin? Bugu. W Woli Uhruskiej trasa dochodzi do szlaku rowerowego Wola Uhruska – W?odawa. Na trasie znajduj? si? dwie wie?e widokowe: na Bagnie Bubnów (Poleski PN – po?udniowo-wschodnia cz???) i w Woli Uhruskiej.

Na trasie szlaku, oprócz walorów przyrodniczo-krajobrazowych, znajduj? si? tak?e obiekty dziedzictwa kulturowego. Do najciekawszych z nich nale?? zespo?y zamkowo – parkowe w Jakubowicach Murowanych i Zawieprzycach, zabytkowe ko?cio?y w Bystrzycy i Wereszczynie oraz dawna cerkiew prawos?awna (obecnie ko?ció?) w Ha?sku. W Za?uczu Starym szlak przebiega ko?o O?rodka Dydaktyczno – Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego.

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9028291
Imieniny
11 Sierpnia 2020
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Herman,
Ligia, Lukrecja,
Włodzimierz,
Włodziwoj, Zuzanna,
Zula
Do końca roku zostało 143 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9028291 internautów
TRW