Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Urz?d Gminy arrow W?adze Samorz?dowe
Rada Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   

Misj? w?adz samorz?dowych gminy Wola Uhruska jest wszechstronne dzia?anie na rzecz jej zrównowa?onego rozwoju gospodarczego dla dobra lokalnej spo?eczno?ci i przybywaj?cych tu go?ci w oparciu o wykorzystanie walorów ?rodowiska naturalnego i nadgranicznego po?o?enia.

WÓJT GMINY WOLA UHRUSKA
Jan W?adys?aw ?ukasik
zam. Wola Uhruska

Kadencje:
1990-1994
1994-1998
1998-2002
2002-2006
2006-2010
2010-2014
2014-2018
2018-2023

RADA GMINY WOLA UHRUSKA VIII KADENCJI
2018-2023

Pan Marian ?ubkowski - Przewodnicz?cy Rady
zam. Wola Uhruska

Pan Tadeusz Paw?owski - Wiceprzewodnicz?cy Rady
zam. Byty?

Pani Honorata Dyczkowska
zam. Wola Uhruska

Pani Teresa Antonina Ko?ciuk
zam. Uhrusk

Pani Marta Malewicz
zam. Piaski

Pani Eugenia Agnieszka Pr?ciuk
zam. Siedliszcze

Pan Zdzis?aw D?browski
zam. Kosy?

Pan Mariusz Grzegorz Karpowicz
zam. Stulno

Pan Rafa? Leszek Kuczura
zam. Uhrusk

Pan Rados?aw Lipert
zam. Wola Uhruska

Pan Zbigniew Lipert
zam. Wola Uhruska

Pan Alfred Misztalski
zam. Zbere?e

Pan Jan Polak
zam. Mszanna

Pan Stanis?aw Typiak
zam. Wola Uhruska

Pan Romuald Wojtczak
zam. Wola UhruskaRADA GMINY WOLA UHRUSKA VII KADENCJI
2014-2018

Pan Marek Kuszneruk - Przewodnicz?cy Rady
zam. Wola Uhruska

Pan Marian ?ubkowski - Wiceprzewodnicz?cy Rady
zam. Wola Uhruska

Pani Maria Haciuk
zam. Wola Uhruska

Pani Teresa Ko?ciuk
zam. Uhrusk

Pani Beata Kuczy?ska-Jurek
zam. Uhrusk

Pani Marta Malewicz
zam. Piaski

Pani Eugenia Pr?ciuk
zam. Siedliszcze

Pan Zdzis?aw D?browski
zam. Kosy?

Pan Mariusz Karpowicz
zam. Stulno

Pan Antoni Linde
zam. Wola Uhruska

Pan Leszek ?ubkowski
zam. Wola Uhruska

Pan Alfred Misztalski
zam. Zbere?e

Pan Tadeusz Niewiadomski
zam. Mszanka

Pan Tadeusz Paw?owski
zam. Byty?

Pan Stanis?aw Typiak
zam. Wola Uhruska


RADA GMINY WOLA UHRUSKA VI KADENCJI
2010-2014
 

Marek Kuszneruk - Przewodnicz?cy Rady Gminy
zam. Wola Uhruska

Roman ?ukasiewicz - Zast?pca Przewodnicz?cego Rady Gminy
zam. Byty?
 
Teresa Ko?ciuk - Przewodnicz?ca Komisji Rewizyjnej
zam. Uhrusk

Ryszard Sosi?ski - Przewodnicz?cy Komisji ds. Spo?ecznych
zam. Wola Uhruska

Rados?aw Lipert - Przewodnicz?cy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego
zam. Wola Uhruska 

Bogus?aw Antoniuk
zam. Siedliszcze  - w dniu 20.01.2011 r.  radny z?o?y?
pisemne zrzeczenie si? mandatu radnego. W wyniku wyborów uzupe?niaj?cych zarz?dzonych na 8 maja 2011 r. na radego zosta? wybrany
Feliks Szacha?aj

zam. Uhrusk

Antoni Duda
zam. Stulno

Leszek ?ubkowski
zam. Wola Uhruska

Mieczys?aw Mazurek
zam. Siedliszcze

Justyna Misiura
zam. Byty?

Tadeusz Niewiadomski
zam. Mszanka 

Jan Polak
zam. Mszanna

Jan Tadeusz Raczy?ski
zam. Wola Uhruska

Romuald Wojtczak
zam. Wola Uhruska

Jan Zieli?ski
zam. Macoszyn Du?y
 

RADA GMINY V KADENCJI
2006-2010

Marek Kuszneruk
zam. Wola Uhruska
Przewodnicz?cy Rady Gminy

Teresa Ko?ciuk
zam. Uhrusk
Zast?pca Przewodnicz?cego Rady Gminy

Roman ?ukasiewicz
zam. Byty?
Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej, cz?onek Komisji Spo?ecznej

Feliks Szacha?aj
zam. Uhrusk
Przewodnicz?cy Komisji Spo?ecznej

Jan Zieli?ski
zam. Macoszyn Du?y
Przewodnicz?cy Komisji Rozwoju Gospodarczego

Antoni Duda
zam. Stulno
Cz?onek Komisji Rozwoju Gospodarczego

Zbigniew Mikulski
zam. Siedliszcze
Cz?onek Komisji Rozwoju Gospodarczego

Tadeusz Niewiadomski
zam. Mszanka
Cz?onek Komisji Rewizyjnej i Komisji Spo?ecznej

Jan Polak
zam. Mszanna
Cz?onek Komisji Spo?ecznej

Marek Wincenty Prokopiuk
zam. Byty?
Cz?onek Komisji Rozwoju Gospodarczego

Jan Tadeusz Raczy?ski
zam. Wola Uhruska
Cz?onek Komisji Rozwoju Gospodarczego

Józef Benedykt Sierpi?ski
zam. Wola Uhruska
Cz?onek Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Jan S?omczewski
zam. Wola Uhruska
Cz?onek Komisji Spo?ecznej

Ryszard Sosi?ski
zam. Wola Uhruska
Cz?onek Komisji Rewizyjnej

Romuald Wojtczak
zam. Wola Uhruska
Cz?onek Komisji Rewizyjnej

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8015152
Imieniny
6 Kwietnia 2020
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Adam, Ada, Adamina,
Celestyn, Celestyna,
Diogenes, Ireneusz,
Katarzyna, Sykstus,
Świętobor, Wilhelm,
Zachariasz
Do końca roku zostało 270 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8015152 internautów
TRW