Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow Fundusze na dzia?alno?? gospodarcz? w 2014 r.
Fundusze na dzia?alno?? gospodarcz? w 2014 r.
Napisał jachim   

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzaj? poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsi?wzi?cia jest u?atwienie mieszka?com dost?pu
do informacji i wiedzy dotycz?cej mo?liwo?ci wsparcia ró?nych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 11 lipca 2014r.,
konsultanci b?d? do dyspozycji mieszka?ców gminy Wola Uhruska
od godziny 8.30-10.30,
w Urz?dzie Gminy Wola Uhruska.

Sie? Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim serdecznie zaprasza na spotkanie:

Fundusze zwrotne i bezzwrotne w 2014 roku dla osób fizycznych chc?cych za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz?", które odb?dzie si? 11 lipca 2014r. w godz. 11:00 – 13:00 w Urz?dzie Gminy w Woli Uhruskiej.

Celem spotkania b?dzie przekazanie beneficjentom informacji odno?nie ?róde? finansowania dla osób fizycznych chc?cych za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz?.

Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9571856
Imieniny
21 Października 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Bernard, Celina,
Dobromił, Elżbieta,
Hilary, Klemencja,
Pelagia, Pelagiusz,
Urszula, Wszebora
Do końca roku zostało 72 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9571856 internautów
TRW