Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow XXIII Mi?dzynarodowy Plener Plastyczny "Kresy 92"
XXIII Mi?dzynarodowy Plener Plastyczny "Kresy 92"
Napisał jachim   

W dniu 5 sierpnia 2014 r. rozpocz?? si? XXIII Mi?dzynarodowy Plener Plastyczny "Kresy 92".

Plener potrwa do 10 sierpnia, kiedy to podczas festynu "Nasze Polesie, Nasz Bug" odbywaj?cego si? w ramach Europejskich Dni Dobros?siedztwa w Zbere?u nast?pi jego podsumowanie.

Niestety w tej edycji nie uda?o sie zachowa? mi?dzynarodowej formy?u Plneru - wszyscy uczestnicy pochodz? z Polski, a s? nimi rze?biarze:
Norbert Kornacki z Grudzi?dza,
Roman Korczy?ski z Woli Uhruskiej,
Jacek Jasi?ski z Warszawy,
Andrzej Miro?czuk z Jab?oni,
oraz malarze:

Edmund Wilk z D?browy Tarnowskiej,
Andrzej Misztal z Woli Uhruskiej,
Bo?ena ?yda z Lublina,
Agnieszka Kury?owicz z W?odawy,
El?bieta Kowalczuk z Uhruska.
Ponadto w Plenerze udzia? bior? jako m?odzi adepci sztuk plastycznych:
Piotr Radkowiak z Uhruska,
Gabrysia Mazur z Uhruska,
Katarzyna Borej z Woli Uhruskiej,
Katarzyna Markuszewska z Uhruska,
Aleksandra ?ukasik z Woli Uhruskiej,
Adrian Haciuk z Woli Uhruskiej.

Uczestnicy Pleneru towrz? swoje prace na tzw. Pompce w Woli Uhruskiej, gdzie mo?na nie tylko ogl?da? ich podczas pracy, ale równie? porozmawia? i zobaczyc inne wcze?niejsze ich prac rze?biarskie i malarskie. < Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9317674
Imieniny
24 Września 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9317674 internautów
TRW