Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Do?ynki Powiatu W?odawskiego
Do?ynki Powiatu W?odawskiego
Napisał jachim   

24 sierpnia przy kiepskiej deszczowej pogodzie obchodzono w centrum W?odawy do?ynki powiatu w?odawskiego. Niektórzy zwracali uwag?, ?e pomimo deszczu, tak weso?ych i dobrze przygotowanych do?ynek dawno nie widziano. Przy w?odawskim czworoboku doskonale bawili si? zatem wszyscy. Tak mieszka?ców miasta, jak i go?ci by?o wyj?tkowo du?o, zw?aszcza na wieczornych wyst?pach.

Zaprszamy do obejrzenia fotografii z Do?ynek autorstwa Mariusza Józefczuka z Twojego Radia W?odawa - galeria na stronie polesie24.pl

Do?ynki tradycyjnie rozpocz??y si? msz? w podzi?ce za plony i w intencji rolników. Po nabo?e?stwie w ko?ciele pw. ?w. Ludwika za rolniczy trud mieszka?com dzi?kowa? starosta powiatu Wies?aw Holaczuk. W?ród wyj?tkowych go?ci byli m.in. Miros?aw Piotrowski – eurodeputowany, Adam Abramowicz - pose? na sejm, radny sejmiku województwa lubelskiego - Andrzej Roma?czuk, cz?onkowie Zarz?du Powiatu we W?odawie oraz liczni gospodarze gmin i miasta W?odawy.

W trakcie imprezy gminy powiatu w?odawskiego prezentowa?y swój dorobek kulturalny. Rozstrzygni?to konkursy na naj?adniejszy wieniec do?ynkowy - wygra? wieniec z Urszulina, drugie miejsce zdoby? wieniec z gminy Stary Brus, a trzecie z Ha?ska. W konkursie na najsmaczniejszy chleb zwyci??y?a gmina Wyryki, przed Starym Brusem i miastem W?odawa. Najciekawsze stoisko urz?dzi?a gmina Wola Uhruska, II miejsce - Ha?sk, a III – gmina Stary Brus. Najsmaczniejsze potrawy regionalne przygotowa?a Wola Uhruska, a najprzedniejszy napój Wyryki. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, a w?ród nich m.in.: wyst?py zespo?ów ludowych z powiatu w?odawskiego, wiele konkursów, kiermaszy i prezentacji.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8986898
Imieniny
5 Sierpnia 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyriak, Emil,
Karolin, Maria,
Nonna, Oswald,
Oswalda, Stanisława
Do końca roku zostało 149 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8986898 internautów
TRW