Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Ostatania Sesja Rady Gminy VI kadencji
Ostatania Sesja Rady Gminy VI kadencji
Napisał jachim   

W dniu 13 listopada 2014 r. po raz ostatni obradowa?a Rada Gminy Wola Uhruska VI kadencji.

Program obrad przedstawia? si? nast?puj?co:
1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protokó?u z XXXIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w
    okresie mi?dzy sesjami.
5. Podj?cie uchwa?y w sprawie strategii rozwi?zywania problemów spo?ecznych w
    gminie Wola Uhruska.
6. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci Samorz?du VI kadencji (2010-2014).
7. Sprawozdanie z realizacji planów pracy sta?ych komisji Rady Gminy i Rady 
    Gminy.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zako?czenie XL Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Ostatnia sesja Rady Gminy by?a okazj? do podzi?kowa? za owocn? wspó?prac? Rady Gminy i Wójta. Owocem tej wspó?pracy by?o m.in. ponad dwadzie?cia projektów realizowanych z udzia?em ?rodków unijnych.< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9275278
Imieniny
18 Września 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dobrowit, Irena,
Irma, Józef,
Ryszarda, Stefania,
Tytus, Zachariasz
Do końca roku zostało 105 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9275278 internautów
TRW