Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow Wyniki g?osowania w wyborach samorz?dowych
Wyniki g?osowania w wyborach samorz?dowych
Napisał jachim   

Poni?ej przedstawiamy zbiorcze wyniki g?osowania w wyborach samorz?dowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - s? to wyniki g?osowania ze wszystkich obwodów g?osowania.

Wyniki g?osowania na Wójta Gminy Wola Uhruska

Wyniki g?osowania do Rady Gminy Wola Uhruska

Wyniki g?osowania do Rady Powiatu W?odawskiego - zestawienie zosta?o zmienione w stosunku do zamieszczonego w dniu 17 listopada z uwagi na omy?kowe wpisanie mniejszej liczby g?osów dla dwóch kandydatów do Rady Powiatu W?odawskiego - kandydat pod poz. nr 6 z listy Nr 3, oraz kandydat pod poz. nr 5 z listy nr 4. Przepraszamy za zamieszczenie b??dnych danych w zestawieniu - zestawienia nie by?y podstaw? do jakichkolwiek ustale? wyników wyborów, a jedynie mia?y u?atwi? mieszka?com dost?p do wyników g?osowania w poszczególnych obwodach.

Wyniki g?osowania do Sejmiku Województwa Lubelskiego

Na podstawie zestawie? z g?osowania w poszczególnych obwodach Gminna Komisja Wyborcza w Woli Uhruskiej sporz?dzi protoko?y z wyborów Wójta Gminy i Rady Gminy. W przypadku zako?czenia procedury wyboru Rady Gminy konieczne b?dzie przeprowadzanie losowania dla wyboru radnego w okr?gu wyborczym nr 13, gdy? dwoje kandydatów na radnych otrzyma?o tak? sam? liczb? g?osów.

Gminna Komisja Wyborcza w Woli Uhruskiej w dniu 17 listopada 2014 r. ustali?a wyniki wyborów na Wójta Gminy Wola Uhruska oraz wyniki wyborów do Rady Gminy Wola Uhruska. Poni?ej za??czone zosta?y Protoko?y w wyborów.

Protokó? w wyborów Wójta Gminy Wola Uhruska

Protokó? z wyborów Rady Gminy Wola Uhruska
Za??czniki do protoko?u z wyborów Rady Gminy - zestawienia wyników g?osowania w poszczególnych okr?gach.

Orygina?y podpisanych dokumentów zosta?y wywieszone w Urz?dzie Gminy Wola Uhruska.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9317059
Imieniny
24 Września 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9317059 internautów
TRW