Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Pierwsza sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
Pierwsza sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
Napisał jachim   

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Che?mie z dnia 25 listopada 2014 w sprawie zwo?ania sesji, rad wybranych w g?osowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. oraz art. 20 ust. 2 i art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z pó?n. zm.) pierwsza sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji zosta?a zwo?ana na dzie? 28 listopada 2014 r. (pi?tek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Ustalony porz?dek sesji:
1) Otwarcie I sesji Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji.
2) Wr?czenie za?wiadcze? o wyborze przez Przewodnicz?cego Gminnej Komisji
    Wyborczej w Woli Uhruskiej.
3) ?lubowanie nowo wybranych radnych.
4) ?lubowanie Wójta Gminy wybranego 16 listopada 2014 r.
5) Wybór przewodnicz?cego i wiceprzewodnicz?cego Rady Gminy Wola Uhruska.
6) Zamkni?cie obrad I sesji Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji.

Jednocze?nie informuj? si?, ?e z okazji inauguracji VII kadencji Samorz?du Gminy Wola Uhruska zosta?a zamówiona Msza ?wi?ta, która odb?dzie si? w dniu 28 listopada 2014 r. (pi?tek – w dniu I sesji) o godz. 9.00 w ko?ciele pw. Ducha ?wi?tego w Woli Uhruskiej.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9275282
Imieniny
18 Września 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dobrowit, Irena,
Irma, Józef,
Ryszarda, Stefania,
Tytus, Zachariasz
Do końca roku zostało 105 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9275282 internautów
TRW