Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Rada Gminy Wola Uhruska VII kadencji
Rada Gminy Wola Uhruska VII kadencji
Napisał jachim   

W dniu 28 listopada 2014 r. na pierwszej Sesji Rady Gminy Wola Uhruska nowo wybrani Radni Rady Gminy z?o?yli ?lubowanie obejmuj?c mandat.

Na sesji ?lubowanie z?o?y? równie? Wójt Gminy - Jan ?ukasik wybrany w pierwszej turze wyborów samorz?dowych w dniu 16 listopada 2014 r.

Po z?o?eniu ?lubowania Rada Gminy dokona?a wyboru Przewodnicz?cego Rady i Wiceprzewodnicz?cego Rady Gminy Wola Uhruska. W wyniku tajnych g?osowa? Przewodnicz?cym Rady zosta? Pan Marek Kuszneruk, a Wiceprzewodnicz?cym Pan Marian ?ubkowski.

Sk?ad Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji jest nast?puj?cy:
Pan Marek Kuszneruk - Przewodnicz?cy Rady
Pan Marian ?ubkowski - Wiceprzewodnicz?cy Rady
Pani Maria Haciuk
Pani Teresa Ko?ciuk
Pani Beata Kuczy?ska-Jurek
Pani Marta Malewicz
Pani Eugenia Pr?ciuk
Pan Zdzis?aw D?browski
Pan Mariusz Karpowicz
Pan Antoni Linde
Pan Leszek ?ubkowski
Pan Alfred Misztalski
Pan Tadeusz Niewiadomski
Pan Tadeusz Paw?owski
Pan Stanis?aw Typiak

Na najbli?szej sesji Rady Gminy zostan? powo?ane sta?e Komisje oraz Przwodnicz?cy poszczególnych Komisji.
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9028293
Imieniny
11 Sierpnia 2020
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Herman,
Ligia, Lukrecja,
Włodzimierz,
Włodziwoj, Zuzanna,
Zula
Do końca roku zostało 143 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9028293 internautów
TRW