Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow Ch?tni na panele fotowoltaiczne
Ch?tni na panele fotowoltaiczne
Napisał jachim   

OG?OSZENIE

Gmina Wola Uhruska og?asza nabór osób ch?tnych do projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dotycz?cego monta?u ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania z  energii s?onecznej pr?du elektrycznego na wy??cznie w?asny u?ytek.

Instalacja b?dzie si? sk?ada?a z kilkunastu ogniw, inwertera, licznika energii oraz przewodów elektrycznych. Koszt wszystkich urz?dze? zdolnych do wytworzenia 1  kW energii elektrycznej wynosi oko?o 7  tys. z?otych. ?rednio instalacja domowa czyli tzw. „mikroinstalacja prosumencka” powinna mie? moc oko?o 3 kW, a wi?c jej koszt ca?kowity wyniesie oko?o 21  tys.  z?otych. Szacuje si?, ?e udzia? w?asny stanowi? b?dzie 15% kosztów instalacji, czyli dla inwestycji o mocy 3 kW b?dzie to kwota 3 150 z?, p?atna do ko?ca 2015  roku. Wymagana powierzchnia dachu dla takiej instalacji powinna wynosi? oko?o 20 m2.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie prawa w?asno?ci obiektu (budynek mieszkalny, gospodarczy, inwentarski) z p?aszczyzn? dachu nachylon? w  kierunku po?udniowym, wype?nienie odpowiedniej ankiety oraz deklaracji kwoty udzia?u w?asnego.

Projekt o warto?ci do 800 tys. z? b?dzie obejmowa? dwa obiekty u?yteczno?ci publicznej (oczyszczalnia ?cieków w Bytyniu i uj?cie wody w Woli Uhruskiej) oraz oko?o 25 instalacji prywatnych.

Druki odpowiednich ankiet i deklaracji mo?na pobra? i z?o?y? po ich wype?nieniu u  so?tysów lub w  Urz?dzie Gminy Wola Uhruska – najpó?niej do dnia 08.05.2015 r.

W przypadku du?ej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, 25  uczestników zostanie wy?onionych w formie losowania, natomiast pozostali stanowi? b?d? list? osób ch?tnych do uczestnictwa w  podobnym projekcie w roku 2016 lub latach nast?pnych.

Z powa?aniem
/-/ Jan ?ukasik

Do pobrania:
- ankieta -
http://www.wolauhruska.pl/images/2015/ankieta%20PV.doc
- o?wiadczenie uczestnictwa -
http://www.wolauhruska.pl/images/2015/oswiadczenie%20PV.pdf

 

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9275233
Imieniny
18 Września 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dobrowit, Irena,
Irma, Józef,
Ryszarda, Stefania,
Tytus, Zachariasz
Do końca roku zostało 105 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9275233 internautów
TRW