Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow EDD Zbere?e-Adamczuki 2016
EDD Zbere?e-Adamczuki 2016
Napisał jachim   

Europejskie Dni Dobros?siedztwa Zbre?e-Adamczuki 2016

Celem przedsi?wzi?cia jest aktywizacja wspó?pracy transgranicznej samorz?dów i mieszka?ców terenów przygranicznych w budowaniu wzajemnego zaufania, promocja walorów przyrodniczo-turystycznych Polesia poprzez organizacj? aktywnych form wypoczynku oraz propagowanie miejscowo?ci Zbere?e i Adamczuki jako lokalizacji sta?ego drogowego przej?cia granicznego.


11 sierpnia 2016 r. (czwartek)
Zbere?e – miejsce odprawy granicznej
godz. 9:00 – uroczyste otwarcie mostu i odprawy granicznej

W?odawa – Starostwo Powiatowe
godz. 10:30 – VII Mi?dzynarodowa Konferencja „Nasze Polesie, Nasz Bug”

12 sierpnia 2016 r. (pi?tek)
Wola Uhruska – tereny rekreacyjne „Pompka” nad starorzeczem Bugu
godz. 6:00 – Otwarte Sp?awikowe Zawody W?dkarskie – informacje i zapisy: tel. 500 651 329, www.wolauhruska.pzw.org.pl

?wita? – pensjonat Nester House
godz. 10:00 – V Poleskie Forum Gospodarcze – informacje i zapisy: http://www.cechwlodawa.pl/

13 sierpnia 2016 r.
(sobota)
Siedliszcze – uj?cie Uherki do Bugu
godz. 10:00 – Sp?yw Kajakowy Bugiem na trasie Siedliszcze-Zbere?e (ok. 28 km) - informacje i zapisy: tel. 504 061 040, www.splywybugiem.szu.pl/

godz. 10:00 – Sp?yw Kajakowy Bugiem na trasie Zbere?e-Orchówek (ok. 30 km) – informacje i zapisy: tel. 505 514 813, www.splywybugiem.eu

godz. 10:00 – VI Transgraniczny Bieg Polesie na trasie Zbere?e-?wita?- Zbere?e – informacje i zapisy: www.biegpolesie.pl

14 sierpnia 2016 r. (niedziela)
Zbere?e – miejsce odprawy granicznej
godz. 10:00 – Rozpocz?cie Jarmarku Nadbu?a?skiego.
godz. 12:30 - Spotkanie na mo?cie przedstawicieli w?adz Powiatu W?odawskiego i Rejonu Szackiego oraz powitanie go?ci.
godz. 13:00 – Modlitwa ekumeniczna.
godz. 13:15 – Rozpocz?cie Nadbu?a?skiego Festynu kulturalno-rekreacyjnego
godz. 14:00-21:00 – Wyst?py artystyczne zespo?ów polskich i ukrai?skich

Adamczuki – miejsce odprawy granicznej
godz. 15:00 – Rozpocz?cie festynu kulturalnego Nadbu?a?skie Perespiwy

15 sierpnia 2016 r.
(poniedzia?ek)
Zbere?e – miejsce odprawy granicznej
godz. 8:00-22:00 – Funkcjonowanie przej?cia granicznego

W czasie trwania Europejskich Dni Dobros?siedztwa Zbere?e-Adamczuki uruchomiona zostanie odprawa graniczna poza czynnym przej?ciem granicznym umo?liwiaj?ca piesze lub rowerowe przekroczenie granicy z Ukrain? (wymagane s? paszporty).
Godziny otwarcia odprawy:
11 sierpnia (czwartek) – 9:00-20:00    
12 sierpnia (pi?tek)     – 8:00-20:00
13 sierpnia (sobota)     – 8:00-22:000
14 sierpnia (niedziela) – 8:00-22:00
15 sierpnia (poniedzia?ek) – 8:00-22:00

Po stronie ukrai?skiej, w Adamczukach, przez wszystkie dni trwania imprezy b?dzie funkcjonowa? Jarmark. Ponadto b?dzie uruchomiona komunikacja publiczna i prywatna nad Jezioro ?wita? i do Szacka.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe we W?odawie, Urz?d Rejonowy w Szacku, Urz?d Gminy Wola Uhruska, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie przy wspó?pracy z Nadbu?a?skim Oddzia?em Stra?y Granicznej, Izb? Celn? w Bia?ej Podlaskiej, Stowarzyszeniem OTK Rze?nik, Cechem Rzemios? i Przedsi?biorczo?ci we W?odawie, Ko?em PZW w Woli Uhruskiej.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10408015
Imieniny
21 Stycznia 2021
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Epifani,
Jarosław, Jarosława,
Jerosława, Marcela
Do końca roku zostało 345 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10408015 internautów
TRW