Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Internet z WP3
Internet z WP3
Napisał jachim   


Spó?ka Wirtualne Powiaty 3 spó?ka z o.o. serdecznie zaprasza mieszka?ców i inne podmioty do korzystania z us?ug dost?pu do Internetu z wykorzystaniem sieci WP3 LTE.
Gmina Wola Uhruska jest jednym z dziewi?tnastu Wspólników tworz?cych Spó?k? Wirtualne Powiaty 3 spó?ka z o.o.


Wirtualne Powiaty 3 jest operatorem hurtowym, który wspó?pracuje z operatorami lokalnymi. 

Jak zatem skorzysta? z Internetu WP3 LTE?
To 3 proste kroki:
1. Wybierz dowolnego operatora lokalnego, który ma podpisan? ze Spó?k? umow? ramow?.
2. Podpisz z nim umow?.
3. Korzystaj z sieci WP3 LTE.

Lista operatorów wspó?pracuj?cych ze Spó?ka dost?pna jest na stronie http://www.wirtualnepowiaty.pl w zak?adce „DOKUMENTY” oraz na facebooku: wirtualnepowiaty. 

Obecnie Spó?ka oferuje nast?puj?ce pr?dko?ci: 
5 Mb/s, 10 Mb/s, 20 Mb/s, 30 Mb/s (mo?liwe jest ?wiadczenie innej pr?dko?ci po wprowadzeniu jej do oferty Spó?ki)

Gdzie mo?na skorzysta? z us?ug WP3 LTE ? 
Powiaty: ??czy?ski, ?widnicki i w?odawski. Sie? dociera do 100% miejscowo?ci.

Cen? dla odbiorcy ko?cowego ustala operator lokalny.
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9011355
Imieniny
9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9011355 internautów
TRW