Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow ODBIÓR PACZEK ?YWNO?CIOWYCH.
ODBIÓR PACZEK ?YWNO?CIOWYCH.
Napisał Administrator   

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego „Gmina Nadbu?a?ska” im. Waldemara Stelmacha w Woli Uhruskiej, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc ?ywno?ciowa 2014-2020 Podprogram 2016, zaprasza w dniu 09 grudnia 2016 roku (pi?tek) w godzinach od 9.00 do 12.00 po odbiór paczek ?ywno?ciowych. Paczki b?d? wydawane w budynku „starej” hali sportowej.

Dodatkowo w dniu 08.12.2016 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w Sto?ówce Gimnazjum w Woli Uhruskiej odb?d? si? dzia?ania towarzysz?ce w formie warsztatów prowadzonych przez Bank ?ywno?ci.

Na terenie gminy Wola Uhruska pomoc? obj?tych jest 470 osób spe?niaj?cych jedno z poni?szych kryteriów dochodowych:

- osoba samotnie gospodaruj?ca: 951,00 z? netto,

- osoba w rodzinie: 771,00 z? netto.

Wi?cej informacji mo?na uzyska? w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej lub pod nr telefonu: /82/ 59-15-436.
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8986990
Imieniny
5 Sierpnia 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyriak, Emil,
Karolin, Maria,
Nonna, Oswald,
Oswalda, Stanisława
Do końca roku zostało 149 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8986990 internautów
TRW