Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow XX Sesja rady Gminy Wola Uhruska
XX Sesja rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pó?n. zm.) zwo?uj? XX Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 09.02.2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) projektu dostosowania sieci szkó? podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
6.2) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek o?wiatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawid?owo?ci ich pobrania i wykorzystywania;
6.3) zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020
6.4) zmian w bud?ecie gminy;
7. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zako?czenie XIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 7565507
Imieniny
26 Stycznia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Paula, Paulina,
Polikarp, Skarbimir,
Wanda
Do końca roku zostało 341 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 7565507 internautów
TRW