Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Urz?d Gminy arrow Jednostki organizacyjne
Jednostki organizacyjne
Napisał jachim   

Jednostki organizacyjne Gminy Wola Uhruska:

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej
Kierownik -
Janina Kurzyd?owska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
BIP: https://gopswolauhruska.bip.lubelskie.pl

Gminny Zespó? Ekonomiczno-Administracyjny w Woli Uhruskiej
Kierownik
- Lidia Ciszewska-Wilkos
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 58
BIP: https://gzeaswolauhruska.bip.lubelskie.pl

Zespó? Szkó? w Woli Uhruskiej:
Dyrektor -
Miros?aw Konieczny
Zast?pca Dyrektora - Jolanta Szacha?aj
1) Szko?a Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego
ul. Szkolna 2, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 19
2) Gimnazjum im. Jana Paw?a II
ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 52 36
3) Przedszkole w Woli Uhruskiej

ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 28
4) Szkolne Schronisko M?odzie?owe
ca?oroczne - ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska
sezonowe - ul. Szkolna 2, 22-230 Wola Uhruska
BIP: https://zswolauhruska.bip.lubelskie.pl

Gminny O?rodek Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej
Dyrektor -
Jerzy Brzozowski
ul. Sportowa 1, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 69
BIP: https://gosirwolauhruska.bip.lubelskie.pl


Instytucje kultury Gminy Wola Uhruska:

Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej
Dyrektor - Ewa Grum
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 71
BIP: https://gbpwolauhruska.bip.lubelskie.pl


Jednostki samodzielne, których organem za?o?ycielskim jest Gmina Wola Uhruska:

Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej
Kierownik -
Czes?aw Parol 
ul. 1 Maja 1, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 02

Przedsi?biorstwo Us?ugowo-Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli Uhruskiej
Prezes -
Przemys?aw Kury?
ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 65

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 7740223
Imieniny
25 Lutego 2020
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Bolebor, Cezary,
Konstancjusz,
Maciej, Małgorzata,
Modest, Nicefor
Do końca roku zostało 311 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 7740223 internautów
TRW