Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow APEL DO MIESZKA?CÓW
APEL DO MIESZKA?CÓW
Napisał Administrator   


SZANOWNI MIESZKA?CY

  GMINY WOLA UHRUSKA


W trosce o ?ad i porz?dek na terenie Gminy Wola Uhruska zwracam si?

ponownie z APELEM


do So?tysów, Rad So?eckich, szkó?, instytucji i organizacji pozarz?dowych, a tak?e do wszystkich mieszka?ców Gminy Wola Uhruska – o wszechstronne zaanga?owanie na rzecz poprawy czysto?ci wokó? w?asnych posesji oraz w miejscach u?yteczno?ci publicznej takich jak: chodniki, pasy drogowe, przystanki autobusowe, otoczenie szkó?, ?wietlic i innych obiektów u?yteczno?ci publicznej.

Wspólnie do?ó?my wszelkich stara?, aby w miejscach u?yteczno?ci publicznej oraz w najbli?szym otoczeniu naszych posesji panowa? porz?dek.


Dobrym zwyczajem, który da? si? zaobserwowa? w wielu naszych miejscowo?ciach jest sobotnie sprz?tanie pasów drogowych, przycinanie ga??zi drzew wykraczaj?cych poza obr?b posesji, zamiatanie chodników oraz koszenie trawników.


Jest to jednocze?nie demonstracja wra?liwo?ci na utrzymanie porz?dku przy w?asnej posesji, ale i zach?ta dla s?siadów do na?ladowania naszego post?powania. Niech ka?dy pomy?li, a pó?niej wykona co? pozytywnego w sprawie poprawy czysto?ci najbli?szego sobie otoczenia, a ci którzy robi? co? wi?cej w tej sprawie zas?uguj? na uznanie i szczególne s?owa podzi?kowania.


Do?ó?my wszelkich stara?, aby nasza Gmina by?a postrzegana przez turystów oraz osoby przyjezdne jako miejsce, o które dbamy, a to niew?tpliwie da nam równie? powody do satysfakcji.

Wola Uhruska dnia. 29.03.2017 r.                 


Wójt Gminy Wola Uhruska

/-/ Jan ?ukasik

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9011229
Imieniny
9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9011229 internautów
TRW