Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Urz?d Gminy arrow Struktura
Pracownicy Urz?du Gminy
Napisał jachim   

Wójt Gminy
Jan ?ukasik
pok. nr 10
tel. 082 591 50 03 w. 23
W sprawie skarg i wniosków Wójt przyjmuje w ka?dy wtorek w godz. 10.00-16.00.

Zast?pca Wójta
Leszek Jó?wiak
pok. 13
tel. 082 591 50 03, w. 31

Sekertarz Gminy
Mariusz Jachimczuk
pok. nr 8
tel. 082 591 50 03, w. 24

Sekretariat
Krystyna W?adziewicz
pok. nr 11
tel. 082 591 50 03

Urz?d Stanu Cywilnego
Kierownik Urz?du Stanu Cywilnego
El?bieta Grzeluk
pok. nr 2
tel. 082 591 50 72

Ewidencja ludno?ci
Arkadiusz Stasiejko
pok. 3
tel. 082 591 50 03, w. 33

Referat Finansowo-Podatkowo-Ksi?gowy
Skarbnik Gminy
Justyna K?dzierawska
pok. 14
tel. 082 591 50 54

Sprawy ksi?gowe
Danuta Motwicka
Agnieszka Koperska

pok. 17
tel. 082 591 50 03, w. 28

Sprawy podatkowe
Anna Borej
Katarzyna Walczuk

pok. 18
tel. 082 591 50 03, w. 26

Kasa, ewidencja dzia?alno?ci gospodarczej
Wies?awa Sieradzka
pok. 17
tel. 082 591 50 03, w. 27

Samodzielne stanowisko do spraw obs?ugi finansowo ksi?gowej jednostek organizacyjnych
Danuta Wilkos
pok. 14
tel. 082 591 50 03, w. 32

Radca Prawny
Anna Bukowska

Referat Rozwoju Gospodarczego
Kierownik Referatu
Maciej Markuszewski
pok. 7
tel. 082 591 50 03, w. 25

Gospodarka gruntami
Jan Tkaczuk
pok. 9
tel. 082 591 50 03, w. 34

Inwestycje komunalne
Jacek Kwacz
pok. 7
tel. 082 591 50 03, w. 25

Obs?uga Rady Gminy
Arkadiusz Dubij
pok. 21
tel. 082 591 50 03, w. 36

Schemat organizacyjny Urz?du Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8404128
Imieniny
25 Maja 2020
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Epifan, Grzegorz,
Imisława, Maria
Magdalena, Urban
Do końca roku zostało 221 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8404128 internautów
TRW