Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Rewitalizacja w Gminie
Rewitalizacja w Gminie
Napisał jachim   
Zdj?cie u?ytkownika Gmina Wola Uhruska.

W Urz?dzie Gminy Wola Uhruska rozpocz??y si? prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017-2023. Obecnie trwa zbieranie danych diagnostycznych maj?cych na celu wskazanie potencjalnych obszarów do obj?cia procesem rewitalizacji.

Poni?ej zamieszczone materia?y prezentuj? czym jest Rewitalizacja w obecnym podej?ciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, z którego chcieliby?my pozyskiwa? ?rodki na realizacj? przedsi?wzi?? wskazanych w Programie Rewitalizacji.

Ponadto zamieszczony jest druk do zg?aszania w?asnych pomys?ów na projekty do Programu Rewitalizacji. Zapraszamy do zapoznania si? z materia?ami jak i do zg?aszania projektów.

Do pobrania:

Rewitalizacja - prezentacja

Rewitalizacja w ramach RPO - prezentacja

Fiszka projektowa - pdf

Fiszka projektowa - doc


< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9028282
Imieniny
11 Sierpnia 2020
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Herman,
Ligia, Lukrecja,
Włodzimierz,
Włodziwoj, Zuzanna,
Zula
Do końca roku zostało 143 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9028282 internautów
TRW