Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Ró?aniec do granic
Ró?aniec do granic
Napisał Administrator   
W zwi?zku z planowan? ogólnopolsk? uroczysto?ci? religijn? „Ró?aniec do granic” w dniu 07.10.2017 r. w za??czeniu przesy?am propozycj? rozmieszczenia miejsc parkingowych w Woli Uhruskiej dla spodziewanej liczby ok. 4000 osób (ok. 20 autokarów i ok. 600 samochodów osobowych). Dojazd uczestników spotkania odbywa? si? b?dzie dwiema drogami wojewódzkimi:
- droga wojewódzka nr 819 Parczew – Wola Uhruska (prognozujemy dojazd t? drog? ok. 70 % osób),
- droga wojewódzka nr 816 W?odawa – Dorohusk (po ok. 15% z ka?dego kierunku).
W zwi?zku z powy?szym proponujemy nast?puj?c? lokalizacji dla organizacji miejsc parkingowych.
Dla pojazdów wje?d?aj?cych drog? woj. nr 819:
- parking dla autokarów na terenach kolejowych po prawej i lewej stronie od drogi wojewódzkiej przed przejazdem kolejowym,
- parking przy hali sportowej w Woli Uhruskiej,
- parking dla autokarów na bie?ni przy stadionie,
- parkingi dla samochodów osobowych jednostronnie wzd?u? ulic: Spokojnej, Gimnazjalnej, cz??ci Parkowej i Sportowej,
- parking w okolicach dworca PKP.
Dla pojazdów wje?d?aj?cych drog? woj. nr 816:
- parking dla autokarów i samochodów osobowych na terenach zielonych w okolicach Placówki SG w Woli Uhruskiej,
- parking dla samochodów osobowych jednostronie przy cz??ci ul. Dworcowej,
- parking dla samochodów osobowych przy ul. Ogrodowej i Nadbu?a?skiej.
Gmina Wola Uhruska deklaruje czasowe oznakowanie miejsc postojowych oraz stref z sanitariatami.
Po zako?czeniu uroczysto?ci w Woli Uhruskiej (ok. godz. 13:00) cze?? uczestników przejedzie do miejsc modlitwy ulokowanych w ko?cio?ach parafialnych w Uhrusku i Kosyniu gdzie w godz. 14:00-16:00 planowana jest modlitwa ró?a?cowa. W miejscowo?ciach tych proponujemy nast?puj?ce miejsca do parkowania:
w Uhrusku – parking przy cmentarzu parafialnym (ok. 400 m od ko?cio?a),
w Kosyniu – w otoczeniu ko?cio?a oraz jednostronnie wzd?u? drogi powiatowej Stulno – Kosy? – Macoszyn Ma?y. 
Wi?cej informacji na stronie: http://rozaniecdogranic.pl/start

Do pobrania: mapa z rozmieszczeniem miejsc parkingowych.
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9317105
Imieniny
24 Września 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9317105 internautów
TRW