Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Regionalny System Ostrzegania
Regionalny System Ostrzegania
Napisał Administrator   
      Zach?camy do korzystania z us?ugi Regionalny System Ostrzegania (RSO) RSO to us?uga, która umo?liwia powiadamianie obywateli o nawa?nicach, powodziach i innych zagro?eniach poprzez strony internetowe urz?dów wojewódzkich, naziemn? telewizj? cyfrow? oraz aplikacj? na smartfony i tablety.
      Komunikat w RSO tworzy wojewódzkie centrum zarz?dzania kryzysowego na podstawie danych z ró?nych ?róde?. Szczególnie zach?camy do instalacji i korzystania z bezp?atnej aplikacji mobilnej RSO na smartfony i tablety dost?pnej w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store).
       Aplikacj? wyszuka? mo?na po s?owach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. W aplikacji znajduj? si? te? poradniki post?powania w sytuacjach kryzysowych, a w cz??ci dla kierowców pojawiaj? si? informacje drogowe.
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9028284
Imieniny
11 Sierpnia 2020
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Herman,
Ligia, Lukrecja,
Włodzimierz,
Włodziwoj, Zuzanna,
Zula
Do końca roku zostało 143 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9028284 internautów
TRW