Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow USUWAMY AZBEST.
USUWAMY AZBEST.
Napisał Administrator   


Nabór Zg?osze? lokalizacji b?dzie trwa? od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Rozpoczynamy przyjmowanie zg?osze? na usuwanie azbestu!

Szanowni Pa?stwo, informujemy o rozpocz?ciu naboru Zg?osze? lokalizacji na usuwanie wyrobów zawieraj?cych azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", wspó?finansowanego ze ?rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zg?osze? lokalizacji b?dzie trwa? od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmowa? b?dzie dzia?ania zwi?zane z demonta?em, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotycz?ce naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu mo?na uzyska? we w?a?ciwym Urz?dzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zg?osze? lokalizacji oraz O?wiadczenia mo?na pobra? ze strony – Zak?adka Krok pop kroku

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9275022
Imieniny
18 Września 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dobrowit, Irena,
Irma, Józef,
Ryszarda, Stefania,
Tytus, Zachariasz
Do końca roku zostało 105 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9275022 internautów
TRW