Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych - susza.
Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych - susza.
Napisał Administrator   

W zwi?zku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy Nawo?enia i Gleboznawstwa w Pu?awach suszy rolniczej na terenie ca?ej Polski, w tym równie? w woj. lubelskim, Wójt Gminy Wola Uhruska informuje, ?e rolnicy, u których wyst?pi?y straty w uprawach rolnych tj. zbo?a ozime i jare, truskawki, krzewy i drzewa owocowe, mog? sk?ada? o?wiadczenia do Urz?du Gminy w Woli Uhruskiej pokój nr 9.

Wszystkie dane dotycz?ce upraw powinny by? zgodne z wnioskiem o dop?aty sk?adanym do ARiMR, który nale?y udost?pni? do wgl?du komisji w rozró?nieniu na rodzaje i powierzchni? upraw.

Jednocze?nie podajemy do wiadomo?ci klauzul? informacyjn? zgodn? z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym ogólnym rozporz?dzeniem o ochronie danych „RODO"). 
Podpisan? Klauzul? informacyjn? nale?y do??czy? do o?wiadcze? o oszacowanie strat.

Szczegó?owa informacja oraz wzory dokumentów do pobrania dost?pne pod adresem:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl

Do pobrania:
1.Klauzula informacyjna;
2.Zarz?dzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie komisji ds. szacowania strat;
3.Informacja o pomocy ze ?rodków krajowych.

 

 < Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8014647
Imieniny
6 Kwietnia 2020
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Adam, Ada, Adamina,
Celestyn, Celestyna,
Diogenes, Ireneusz,
Katarzyna, Sykstus,
Świętobor, Wilhelm,
Zachariasz
Do końca roku zostało 270 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8014647 internautów
TRW