Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU WYROBÓW ZAWIERAJ?CYCH AZBEST.
INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU WYROBÓW ZAWIERAJ?CYCH AZBEST.
Napisał Administrator   
INFORMACJA

W zwi?zku z licznymi telefonami dotycz?cymi terminu rozpocz?cia prac usuwania odpadów azbestowych w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, informuj?, ?e termin rozpocz?cia prac planowany jest po 17 wrze?nia 2018 r. Przed?u?aj?cy si? termin rozpocz?cia realizacji zwi?zany jest z oczekiwaniem na podpisanie umowy o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2018.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nast?pi niezw?oczne podpisanie umów z wykonawcami zajmuj?cymi si? usuwaniem wyrobów azbestowych, którzy b?d? kontaktowa? si? z osobami zakwalifikowanymi do ww. projektu w celu ustalenia dogodnego terminu usuni?cia odpadów azbestowych z posesji. Listy osób zakwalifikowanych otrzymacie Pa?stwo równie? drog? mailow?.

W momencie zawarcia umów z Wykonawcami, zostan? Pa?stwo poinformowani o rozpocz?ciu prac zwi?zanych z usuwaniem odpadów azbestowych, stosowna informacja b?dzie równie? zawarta na stronie www.azbest.lubelskie.pl

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9003769
Imieniny
8 Sierpnia 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Cyprian, Cyriak,
Cyryl, Emil,
Emilian, Emiliusz,
Niezamysł, Olech,
Sylwiusz
Do końca roku zostało 146 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9003769 internautów
TRW