Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Wybory samorz?dowe 2018
Wybory samorz?dowe 2018
Napisał jachim   


Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Che?mie z dnia 8 wrze?nia 2018 r. zosta?a powo?ana Gminna Komisja Wyborcza w Woli Uhruskiej, która na posiedzeniu w dniu 12 wrze?nia 2018 r. dokona?a wyboru Przewodnicz?cego i Zast?pcy Przewodnicz?cego.

Sk?ad Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Uhruskiej:
1. Jolanta Paw?owska – Przewodnicz?cy Komisji
     zg?oszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Byty?
2. Anna Józefa Jezierska – Zast?pca Przewodnicz?cego
     zg?oszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wola Uhruska
3. Lidia Agnieszka Ciszewska-Wilkos – Cz?onek Komisji
     zg?oszona przez KWW GMINY WOLA UHRUSKA (uzupe?nienie sk?adu), zam. Byty?
4. Teresa Helena D?browska – Cz?onek Komisji
     zg?oszona przez KWW ??CZY NAS SAMORZ?D, zam. Mszanka
5. Antoni Duda – Cz?onek Komisji
    zg?oszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO??, zam. Stulno
6. Ewa Maria Grum – Cz?onek Komisji
    zg?oszona przez KWW GMINY WOLA UHRUSKA (uzupe?nienie sk?adu), zam. Wola Uhruska
7. Aneta Maria Marczuk – Cz?onek Komisji
    zg?oszona przez KWW LESZKA ?UBKOWSKIEGO, zam. Wola Uhruska
8. Krystyna Ewa W?adziewicz – Cz?onek Komisji
     zg?oszona przez KWW GMINY WOLA UHRUSKA, zam. Wola Uhruska
9. Jolanta Ma?gorzata Zalewska – Cz?onek Komisji
     zg?oszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupe?nienie sk?adu), zam. Wola Uhruska

Gminna Komisja Wyborcza w Woli Uhruskiej
pe?ni dy?ury w Urz?dzie Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, pok. 12 (sala konferencyjna) w nast?puj?cych terminach:
12 wrze?nia 2018 r. w godzinach 11:00-17:00
13 wrze?nia 2018 r. w godzinach 11:00-17:00
14 wrze?nia 2018 r. w godzinach 11:00-17:00
15 wrze?nia 2018 r. w godzinach 11:00-15:00
17 wrze?nia 2018 r. w godzinach 7:30-24:00
24 wrze?nia 2018 r. w godzinach 7:30-15:30
25 wrze?nia 2018 r. w godzinach 7:30-16:00
26 wrze?nia 2018 r. w godzinach 7:30-24:00

Urz?dnik Wyborczy w Gminie Wola Uhruska P. Danuta Barbara SZTUCE przyjmuje w Urz?dzie Gminy Wola Uhruska, ul Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
pokój nr 23 (drugie pi?tro)
Harmonogram dy?urów:
13 wrze?nia 2018 r. w godzinach 11:00-13:00
14 wrze?nia 2018 r. w godzinach 11:00-14:00
18 wrze?nia 2018 r. w godzinach 11:00-14:00
21 wrze?nia 2018 r. w godzinach 9:00-14:00
24 wrze?nia 2018 r. w godzinach 10:00-14:00
26 wrze?nia 2018 r. w godzinach 10:00-14:30
tel./fax 082 591 50 03
KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Uhruskiej

Gminna Komisja Wyborcza zawiadamia, ?e w dniu 1 pa?dziernika 2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie komisji - Urz?d Gminy Wola Uhruska ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska  pok. nr 12 (sala konferencyjna) odb?dzie si? losowanie numerów list Komitetów Wyborczych zg?oszonych w wyborach samorz?dowych zarz?dzonych na dzie? 21 pa?dziernika 2018 r.

Przewodnicz?ca
Gminnej Komisji Wyborczej
w Woli Uhruskiej
/-/ Jolanta Paw?owska


Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9925114
Imieniny
27 Listopada 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Damazy, Dominik,
Leonard,
Maksymilian, Oda,
Stojgniew, Walery,
Wirgiliusz
Do końca roku zostało 35 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9925114 internautów
TRW