Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Rozpoczynamy przyjmowanie zg?osze? na usuwanie azbestu!
Rozpoczynamy przyjmowanie zg?osze? na usuwanie azbestu!
Napisał Administrator   

Szanowni Pa?stwo, informujemy o rozpocz?ciu II naboru Zg?osze? lokalizacji na usuwanie wyrobów zawieraj?cych azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", wspó?finansowanego ze ?rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zg?osze? lokalizacji b?dzie trwa? od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmowa? b?dzie dzia?ania zwi?zane z demonta?em, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotycz?ce naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu mo?na uzyska? we w?a?ciwym Urz?dzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zg?osze? lokalizacji oraz O?wiadczenia mo?na pobra? ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zak?adka Usu? azbestPrzewodnik Krok po kroku.

Jednocze?nie informuj?, ?e osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskaj? wsparcie w roku 2019 po realizacji Zg?osze? lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na wa?no?? umów z firmami usuwaj?cymi azbest do ko?ca roku 2019, proces ten b?dzie przebiega? p?ynnie, bez opó?nie?.

Do pobrania:
1. Regulamin;
2. Za??cznik nr 1;
3. Za??cznik nr 2

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9003782
Imieniny
8 Sierpnia 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Cyprian, Cyriak,
Cyryl, Emil,
Emilian, Emiliusz,
Niezamysł, Olech,
Sylwiusz
Do końca roku zostało 146 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9003782 internautów
TRW