Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow XXXVIII Sesja Rady Gminy
XXXVIII Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pó?n. zm.) zwo?uj? w trybie nadzwyczajnym XXXVIII Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 05.11.2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XXXVII Sesji Rady Gminy
4. Podj?cie uchwa? w sprawie:
4.1) okre?lenia wysoko?ci stawek podatku od nieruchomo?ci obowi?zuj?cych na terenie gminy Wola Uhruska na 2019 r.;
4.2) okre?lenia wysoko?ci rocznych stawek podatku od ?rodków transportowych obowi?zuj?cych na terenie Gminy Wola Uhruska na 2019 r.;
4.3) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021;
4.4) zmian w bud?ecie gminy na 2018 r.
4.5) rozpatrzenia skargi dotycz?cej niedostosowania oficjalnego serwisu www gminy Wola Uhruska do wymogów 5. Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.;
6. Analiza projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2019 i w latach nast?pnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zako?czenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady Gminy
/-/ Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9003950
Imieniny
8 Sierpnia 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Cyprian, Cyriak,
Cyryl, Emil,
Emilian, Emiliusz,
Niezamysł, Olech,
Sylwiusz
Do końca roku zostało 146 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9003950 internautów
TRW