Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Orlik 2012
Moje Boisko - Orlik 2012
Napisał jachim   

Gmina Wola Uhruska znalaz?a si? w pierwszej grupie jednostek samorz?du terytorialnego zakwalifikowanych programu "Moje Boisko - Orlik 2012" zak?adaj?cego powstanie w ka?dej gminie kompleksu boisk ze sztuczn? nawierzchni? (boisko do pi?ki no?nej ze sztuczn? traw? oraz boisko wielofunkcyjne - koszykówka, siatkówka, tenis - z nawierzchni? poliuretanow?) wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym.

Na miejsce lokalizacji kompleksu sportowego wybrano Wol? Uhrusk? przy ul. Sportowej w s?siedztwie obiektów Gminnego O?rodka Sportu i Rekreacji oraz Gimnazjum im. Jana Paw?a II.

W dniu 8 sierpnia 2008 r. rozstrzygni?ty zosta? przetarg na budow? kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012". Wybrana zosta?a oferta z?o?na przez konsorcjum firm HANDBUD z W?odawy i INTERHALL z Katowic.

Post?py prac budowlanych prezentuj? poni?sze fotografie.15 grudnia 2008 r. o godz. 13.00 Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Pan Tomasz Pó?grabski wraz z Marsza?kiem Województwa Lubelskiego Panem Krzysztofem Grabczukiem dokonali uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych w Woli Uhruskiej wybudowanych w ramach programu
"Moje Boisko - Orlilk 2012".
Po?wi?cenia obiektu dokona? ks. Adam Krasuski - Proboszcz Parafii pw. Ducha ?wi?tego w Woli Uhruskiej.


Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407746
Imieniny
20 Stycznia 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian,
Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407746 internautów
TRW