Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Sesje Rady Gminy Wola Uhruska
Sesje Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pó?n. zm) obrady rady gminy s? transmitowane i utrwalane za pomoc? urz?dze? rejestruj?cych obraz i d?wi?k. Nagrania obrad s? udost?pniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Transmisje i nagrania sesji Rady Gminy Wola Uhruska s? udost?pniane pod poni?szym linkiem.


Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407973
Imieniny
21 Stycznia 2021
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Epifani,
Jarosław, Jarosława,
Jerosława, Marcela
Do końca roku zostało 345 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407973 internautów
TRW